Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu M2MED
Wstęp

Dokument mówi o polityce prywatności oraz przetwarzaniu danych w serwisie oraz należących do niego narzędzi aby zapewnić prywatność. Polityka prywatności M2MED jest integralną częścią Regulaminu M2MED

Dokument może ulec zmianie ze względu na zmianę działania serwisu, jego ofertę lub zmiany podyktowane nowym prawem.

§1 Nasze dane rejestrowe

M2MED

ul. Wiarusa 42/31, 32-087 Zielonki

Adres mail dedykowany pytaniom administracyjnym: biuro@m2med.pl§2 Jeśli jesteś użytkownikiem (nie specjalistą, który oferuje swoje porady, spotkania, usługi w serwisie), to ten akapit jest dla Ciebie.

Twoje dane osobowe, które pozyskujemy, otrzymujemy od Ciebie bezpośrednio, w momencie dobrowolnej rejestracji w serwisie (lub w serwisie poprzez inny serwis w którym masz konto, np. Facebook, Google czy Apple, gdzie prosimy o udostępnienie Twoich danych). Dzięki temu możesz korzystać z serwisu.

Aby móc założyć konto użytkownika i w pełni korzystać z serwisu, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych. W każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z serwisu, usuwając swoje konto. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym momencie (będzie to skutkowało usunięciem konta, ze względu na brak możliwości świadczenia usług).

Aby móc założyć konto w serwisie, potrzebujemy takich danych jak: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mail, adres IP. Inne, które zechcesz sam dobrowolnie nam udostępnić.

Dane są niezbędne do utworzenia konta i do przetwarzania ich, aby korzystać z możliwości oferowanych w serwisie(w tym otrzymywania powiadomień o umówionych poradach, spotkaniach w terminarzu, mailem). W tym także do przekazywania danych specjaliście, aby wybrana przez Ciebie porada/ spotkanie/usługa mogła być zrealizowana.

Możesz rezerwować spotkania ze specjalistami, dokonywać płatności online (pod warunkiem, że specjalista na aktywne takie funkcje), dodawać opinie/ komentarze.

W przypadku rezerwacji spotkania ze specjalistą, Twoje dane tj. imię, nazwisko, data, godzina, (temat porady opcjonalnie) są przekazywane specjaliście, któremu to udzielasz już informacji na swój temat i temat swojej sytuacji i w tym momencie to specjalista staje się samodzielnym administratorem Twoich danych (jeśli potrzebujesz zapoznać się z polityką prywatności specjalisty, poproś go to).

Porady, spotkania online. W ramach serwisu można odbyć ze specjalistą poradę/ spotkanie online- videorozmowa. Takie rozmowy są szyfrowane, M2MED nie ma do nich wglądu, nie są one nagrywane. Serwis udostępnią narzędzie do prowadzenia takich rozmów, jednak nie ingeruje w przekazywane sobie treści pomiędzy użytkownikiem a specjalistą i odwrotnie.

Zakładając konto użytkownika w serwisie zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której elementem jest podstawa prawna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. B RODO

Przechowywanie danych w serwisie odbywa się na koncie użytkownika. Część danych takich jaki imię, nazwisko, nr tel., mail wprowadzany jest do bazy należącej do serwisu, dzięki której będziemy mieli możliwość wysyłania do Ciebie informacji dotyczących serwisu (np. zmian regulaminu lub innych treści na które wyrazisz zgodę).

M2MED nie będzie wykorzystywał Twoich danych do innych celów niż opisanych w Polityce Prywatności. Serwis nie będzie także sprzedawał Twoich danych nikomu. Twoje dane będę przetwarzane w obrębie M2MED a część z nich także przez podmioty współpracujące (na potrzeby realizacji usługi, porady użytkownika i (lub) specjalisty).

Dla świadczenia szerokiego wachlarza możliwości korzystania z usług specjalistów, serwis działa jako podmiot przetwarzający dla specjalistów z którymi współpracuje (specjalistów, którzy dobrowolnie zarejestrowali się w serwisie, zaakceptowali regulamin i posiadają własne dokumenty RODO).

W przypadku jeśli użytkownik w celu rezerwacji spotkania, porady, usługi, poda dane osoby trzeciej (np. członka rodziny, znajomych), serwis nie ponosi odpowiedzialności za takie działanie (regulamin zabrania takich praktyk). Podanie danych osoby „trzeciej” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz innych zgód wymaganych do realizacji usługi, w tym zgód marketingowych.

§3 Jeśli jesteś specjalistą (w tym jednoosobową działalnością gospodarczą, która zawiązuje umowę na użytek własnej działalności), to ten akapit jest dla Ciebie.

Twoje dane osobowe, które pozyskujemy, otrzymujemy od Ciebie bezpośrednio, w momencie dobrowolnej rejestracji w serwisie. Dzięki temu możesz korzystać z serwisu bezpłatnie (pakiet podstawowy) lub odpłatnie wykupując wybrany przez siebie pakiet. W chwili dokonania zakupu pakietu (komfort lub premium) zawarłeś umowę na odpłatne korzystanie z serwisu (szczegóły ofert dostępne są pod pakietami).

W chwili zakupienia odpłatnego pakietu zawarłeś z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (art.6 ust.1 lit. b RODO). Wiąże się to z przetwarzaniem danych oraz obowiązkami prawnymi po naszej stronie (art.6 ust.1 lit. C RODO).

Aby móc założyć konto użytkownika i w pełni korzystać z serwisu, musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych. W każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z serwisu, usuwając swoje konto. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w każdym momencie (będzie to skutkowało usunięciem konta, ze względu na brak możliwości świadczenia usług).

Aby móc założyć konto w serwisie, potrzebujemy takich danych jak: imię, nazwisko, nr telefonu, adres mail, adres wykonywanej działalności, numery rejestrowe firmy (NIP, REGON, KRS), informacje zawodowe o sobie, wykształcenie, zdjęcie/ logo, inne informacje o sobie, którymi chcesz się podzielić ale mają one związek tylko i wyłącznie z prowadzoną działalnością, adres IP, jeśli chcesz możesz napisać jakie jest Twoje hobby- krótko-podanie tylko nazwy (opcjonalnie). W przypadku posiadania konta z terminarzem niezbędne jest także podanie dni i godzin Twojej dostępności, cennik, zakres usług.

 

§4 Jak serwujemy ciasteczka dla użytkowników i specjalistów? (pliki cookies)

Serwis może przetwarzać dane także w celu: rozpatrywania reklamacji, sporów, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do informowania o zmianach w serwisie.

Serwis może przetwarzać dane w celach marketingowych. Do tego celu będą wykorzystywane takie dane jak: imię, nazwisko, nick, nazwa, nr tel. Mail.  Użytkownik może wycofać zgodę na wysyłanie treści marketingowych, wysyłając taką prośbę na adres: bok@m2med.pl podając imię, nazwisko, adres mail.

Do czego będziemy wykorzystywać ciasteczka (pliki cookies)?

Do usprawniania i ułatwiania dostępu do serwisu, personalizacji serwisu dla użytkownika, umożliwienie logowania do serwisu, wspomniany już marketing, remarketing w serwisach zewnętrznych, usługi serwowania reklam, usługi afiliacyjne, prowadzenia statystyk serwisu, zapewnienia prawnego uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), serwowania usług multimedialnych, świadczenia usług społecznościowych.

Możemy gromadzić dane anonimowo, typu: adres IP, typy przeglądarek, otwierane podstrony serwisu, czas spędzony na podstronach i stronach serwisu, adres strony odsyłającej, prędkość łącza internetowego.

Co do zasady administratorem danych w serwisie jest serwis, jednak aby móc należycie wykonać, zrealizować usługę dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim, na co użytkownik, specjalista wyraża zgodę akceptując regulamin. W chwili przekazania działań poza serwis, administratorem Państwa danych staje się podmiot, któremu zostały dane przekazane. Podmioty z kategorii których możemy przekazywać dane w celu realizacji ofert świadczonych przez serwis: firmy dostarczające rozwiązania hostingowe/serwerowe oraz w chmurze, firmom zapewniającym bezpieczeństwo w sieci, dostawcom usług płatniczych, bankom, firmom informatycznym, kancelarie prawne, firmy zajmujące się RODO, firmom zapewniającym bezpieczeństwo operacjom finansowym, firmom zajmującym się świadczeniem usług teleinformatycznych.

Serwis może także dane wykorzystać w innych serwisach do możliwości kontaktowania się z użytkownikami i specjalistami (np. systemy mailingowe, sms-owe, itp.)

§5 Dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika i specjalistę.

Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)
Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika
Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony.
Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do danych osobowych
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych (lub anonimizacji danych),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
- prawo wniesienia skargi
 
§6 Podstawy prawne
 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Art.6ust.1 lit.a
Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Art.6ust.1 lit.b
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Art.6ust.1 lit.c
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Art.6ust.1 lit.f
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 
Dane kontaktowe na które należy kierować korespondencję, znajdują się na wstępnie pisma.
W przypadku sytuacji konfliktowych, prosimy kierowanie pism na dedykowany adres: biuro@mc2courses.pl